UTBILDNINGAR


Allmänt:

Alla utbildningar sker på beslutad plats mellan kund och fotograf. Antingen i centrala Stockholm, kundens hem eller på fotografens arbetsplats.

Grundutbildning inom fotografering:
För grundutbildning ligger priset på 625kr/timmen och min rekommendation är att varje träff bör vara ett minimum av två timmar för att man ska få ut så mycket som möjligt av tillfället. Under dessa timmar så fokuserar vi tillsammans på de områden och frågor som ni har inom fotografering tex:
- Betydelse av ISO, slutartid samt skärpedjup.
- Kamerahandhavande.
- Kompositionskoncept.
- Vad du skall tänka på när det gäller bakgrund, horisont, förgrund, rätt vinkel och rätt objektiv.
- Hur kan man utnyttja ljuset för att skapa den känsla man eftersöker i bilden?

- Möjlighet konsten att fotografera med manuell inställning.
- Vi går igenom några vanliga fotograferingssituationer och du får konkreta tips och råd om vad du ska tänka på.
- Exponering samt exponeringsmätning på djupet.
- Optik, vad som skiljer alla olika objektiv åt.
- Fokuseringteknik samt stabiliseringsteknik.
Grundutbildningspaket inom fotografering:
Detta paket är till för att du ska få möjlighet att bekanta dig med främst alla de tekniska möjligheterna som din systemkamera har att erbjuda dig, samt att få grunderna inom att utföra en korrekt exponering i olika situationer.
- 1 timmes generell diskussion om din kamera och fotografering i allmänhet.
- 2*3 timmars träffar med fokus på de områden inom fotografering du önskar fokusera på.
- Hemuppgifter mellan träffarna.
Pris: 3500kr
Grundutbildningspaket i grupp:
Detta kurskoncept tillåter upp till tre personer att närvara på kursen samtidigt men har i all övrig form samma information som den ovanstående grundkursen.
- 1 timmes generell diskussion om era kameror och fotografering i allmänhet.
- 2*3 timmars träffar med fokus på de områden inom fotografering ni önskar fokusera på.

– Hemuppgifter mellan träffarna.

Pris: 5000kr
Kvällsfotografering:
Genomgång av hur man som fotograf bör arbeta när ens system är placerat på stativ och hur man ska arbeta för att få ut maximal skärpa i sina bilder. Genomgång av stativval och övriga tillbehör som underlättar ens arbete.
- Stadsvandring under 3 timmar.
- Kompositionskoncept för dramatiska skapelser.
- Kreativa möjligheter med hjälp av långa slutartider.
- Tekniken bakom att skapa bra HDR underlag.
Pris: 2500kr (+500kr per extra kursdeltagare)
Lightroom 6 utbildning:
Efter att bilden är skapad i kameran är det tid för att fullända bilden i efterbehandlingen. Denna kursen är till för att ge dig ett fullständigt arbetsflöde att arbeta efter för att få ut den maximala kvaliteten och visionen ur dina bilder. Vi kommer att arbeta genom några olika bilder från början till slut för att skapa ett logiskt arbetsflöde samt ge er erfarenhet att arbeta med Lightroom. Diskussionsområden för kursen: 
- Diskussion kring arbetsflöde – från urval till leverans. 
- För och nackdelar med att använda Lightroom.
- Organisera bilder. 
- Arbetsflöde vid import, urval samt betygsättning. 
- Skapa mappar och samlingar. 
- Backup filosofi.
- Grundläggande bearbetning:
 Beskärning.
 Färgtemperatur.
 Exponering.
 Kontrast.
 Högdagrar.
 Klarhet.
 Lyster.
 Mättnad.
 Tonkurva.
 Skärpa.
 Lokala justeringar.
- Slutligen hur man exporterar ett urval av bilder för tryck, alternativt för webb.
- 3 timmars genomgång av möjligheterna i LR5.
Pris: 2500kr (+500kr per extra kursdeltagare)
Blixtutbildning:
Ett naturligt steg i sin utveckling inom fotografering är övergången till användande av blixtar. Även om dagens blixtsystem är väldigt bra och hjälpsamt så krävs mycket av fotografen och denna kurs ger dig den praktiska erfarenheten för att kunna använda systemet på ett korrekt och professionellt sätt.
- 1 timmes genomgång av de tekniska grunderna inom blixtfotografering.
- Fokus på praktiska omständigheter kring blixtfotografering.
Pris: 1000kr (+500kr per extra kursdeltagare)
Avancerad on/off-camera blixt för eventfotografering:
Ett naturligt steg Denna kurs ger dig gedigna kunskaper för hur du ska använda en liten blixt inomhus för tillfällen så som:
- Fest.
- Familjeträffar.
- Högtider.
- Balansera befintligt ljus och blixtljus
- Ta kontroll över svåra exponeringsförhållanden
- 1 timmes utbildning.
- Genomgång av olika alternativa blixttillbehör.
Pris: 1500kr (+500kr per extra kursdeltagare)